Stichting Psycho-social weak support
/

kleine stichting voor het goede doel

 

Visie :

Een menswaardig leven  en ondersteuning  voor kinderen, jeugd  in Nederland . En buiten Nederland. Ook voor kinderen en jeugd met psychosociale problemen.

Een systematische en integratief manier van  hulp aanbieden , een persoonsgerichte/oplossingsgerichte hulp aan geestelijk gehandicapte/dakloze kinderen, jeugd , gezinnen,  met psychosociale problemen steun bieden op vrijwilliger  basis .

Missie:

Kwetsbare kinderen ; sociale isolement, psychische  zieke/psychische beperkte kinderen, jongeren en vrouwen  helpen om een menswaardig leven te krijgen. Via verschillende projecten deze kwetsbare doelgroep weer deel laten maken van de samenleving. 

Door hun participatie in de maatschappij te introduceren of vergroten. Een stevige socio-economische basis aanbieden aan de doelgroep. 

Deze kwetsbare groepen  lopen een verhoogd  risico op allerlei sociale problemen; kinderen prostitutie, school uitval, lid worden van een criminele bende, ten prooi vallen van mensensmokkel/mensen handel  ,  analfabetisme, dakloosheid, pogingen gevaarlijk oversteek (met kleine rubber boten) naar Europa.

Stichting psyco-social weak support wil deze kwetsbare groepen  deze risico’s voor de doelgroep  verminderen  door concrete hulp te bieden , psychosociale ondersteuning en educatie/vakopleiding.  De mensen versterken, zodat ze op eigen benen kunnen staan al dan niet met beperkte begeleiding. 

Doelgroep:

Licht verstandige gehandicapten;  kinderen, jeugd .

Daklozen , Schizofrenie; kinderen, jeugd. 

Kwetsbare ouderen ; geestelijk gehandicapten, eenzaam, ondervoeding.

Andere kwetsbare groepen; kinderen groeien tussen twee culturen, hangjongeren, kinderen prostitués.