Stichting Psycho-social weak support
/

kleine stichting voor het goede doel

 

Projecten

Project Happy Youth  Nederland      (In uitvoering)          

In dit project zou stichting psycho-social weak support de culturele overdracht en vorming aan Kameroense  kinderen die hier in Nederland zijn geboren en opgroeien, promoten, organiseren.      De culturele identiteit onder deze doelgroep aanwakkeren. Een sterke identiteit geeft en vergroot zelfvertrouwen en geeft innerlijk rust.

De Kameroense kinderen geboren in Nederland vallen tussen wal en schip wat cultuur betreft.  Opgroeien  met ouders die zelf in Afrika zijn opgegroeid biedt deze doelgroep noch voor de Nederlandse cultuur noch voor de Afrikaans cultuur houvast.
Dit helpt het zelfbeeld niet en maakt jongeren onzeker.
Vakantie Dag BlijdorpRondvaart met Spido RotterdamProject Farm of Hope (Zorg boerderij)(nog geen geld voor)

Een biologische boerderij in Mamfe en omgeving van voornamelijk kippen. Voor diversiteit varkens, eenden en geiten.

In deze boerderij zou mensen met psychosociale problemen werken; ex-kinder prostitués, daklozen, licht verstandelijk gehandicapten, mensen woonachtig op straat of  in krotten.

In deze  boerderij worden de dieren op een biologische en milieu vriendelijke  manier gehouden.    Na een leven van een jaar , twee jaar of drie jaar ,worden de dieren  verkocht voor vlees en kan een ieder kopen.

De boerderij zal worden voorzien van een eigen klein slagerij met opslag mogelijkheden voor de geslacht vlees.

Deze dieren groeien op een natuurlijk manier met veel ruimte. Een kip/eend  komt voor de slagerij pas na een jaar of twee  . Geiten en varkens voor vlees na twee jaar of drie jaar leven.

Op deze manier kan de boerderij zichzelf financieel onderhouden. Waardoor op den duur de boerderij  steeds minder afhankelijk wordt van financiële steun van buiten.

Het is de bedoeling dat de biologische boerderijen  de ruggengraten zullen gaan worden  van stichting psycho-social weak support en werk en inkomen te genereren voor de doelgroep. 

 

Project Hope in school (nog geen geld voor)

Een project in Mamfe  en omgeving waarbij kinderen van ouders  met psychosociale problemen die uit de basisschool zijn gevallen, worden opgespoord , en geholpen om hun basis school af te maken. Stichting psych-sociale weak support betaald  uit de basis educatiefonds , het schoolgeld, zorgt voor financiën voor de nodig uniformen en boeken.  En ook de kinderen en hun familie blijven opvolgen . Zodat de kans te blijven op school en het afronden van groep 8 met een certificaat hoger wordt.

Ook in dit project krijgen de kinderen van ouders met psychosociale problemen en kinderen die zelf psychische problemen hebben de kans om een vakopleiding te doen zodra ze klaar zijn met basisschool.  Deze doelgroepen bevinden zich nu vaak in een vicieuze cirkel van armoede waardoor de basisschool niet wordt afgemaakt. En van een beroepsopleiding is er geen sprake.

Project hope in school kan daar verandering in brengen.

Project Happy Youth Kameroen(nog geen geld voor)

Bij dit project krijgt de jeugd in Mamfe en omgeving culturele vorming en ondersteuning in de vorm van muziek, dans en verhalen-vertellen.  Door de overheersende armoede zijn de ouders of volwassenen hard bezig met hard werken te overleven van dag tot dag zodat deze doelgroep wordt verwaarloosd. Maar de cultuur gaat ook ten onder. Want de Afrikaans cultuur wordt over gedragen door samen te doen en te ervaren.

Maar dat wordt al de laatste eeuw heel weinig tot niet gedaan met alle gevolgen.  Door de middelen weer te beschikking te stellen ; een ruimte, drums, drinkwater, non alcoholische dranken, materialen nodig voor bepaalde soort dansen.

Projectvoorstel SAFEKIDS LAPTOPS Rotterdam :

 

Probleemstelling

Veel migranten kinderen groeien op zonder vader. Ze worden grootgebracht door moeders die vaak werk en opvoeding moeten combineren. Veel kinderen nemen onvoldoende deel aan vrijetijds- en/ of buitenschoolse activiteiten omdat er geen tijd en/of geld voor is. Hierdoor dreigen zij in een sociaal isolement te raken.

Veel onderzoeken naar kinderen met ouders van migranten afkomst laten een gebrek aan zelfvertrouwen zien en een extreem laag zelfbeeld. Mede daardoor is de school uitval bij deze doelgroep groot.

Door de komst van de Corona crisis , heeft een slecht situatie erger gedaan.

Deze ouders/verzorgers werken in de schoonmaak via de uitzendbranche. Ook al hebben een andere productie werk, dat gaat ook via de uitzendbranche.

Door de corona crisis veel waren die eerste die zonder werk kwam te zitten.


Project SAFEKIDS LAPTOPS Rotterdam

Stichting Psycho- Social Weak Support wil met  project safe kids Laptops zorgen dat deze kinderen in Rotterdam ook online les kunnen krijgen met de veel corona besmettingen. Waardoor lessen uitvallen en worden online gegeven .

Tot nu toe is dat niet het geval.

Het uiteindelijk doel is om de sociale weerbaarheid van deze groep kinderen te versterken. Dit wil de stichting bereiken door een ankerpunt te creëren waarin deze kinderen deze pandemie ervaren net zoals de rest van de kinderen die geen armoede kennen. Zo ontwikkelen ze geen minder waardigheid gevoel. Waardoor  de kinderen later ook goede participeren burgers worden in de Nederlandse maatschappij.

 

 

 

Doelgroep

Onder kinderen van de eerste generatie  immigranten is er zowel financieel als geestelijke armoede. De ouders komen uit het buitenland maar de kinderen zijn hier geboren. De ouders (vaak alleenstaande moeders) zijn druk bezig met overleven. Families in het land van afkomst verwachten financiële steun. Ouders leven hierdoor regelmatig met veel stress. De kinderen krijgen weinig aandacht.

Er is vaak geen geld voor kinderverenigingen of culturele activiteiten. Het kind groeit op zonder de ouderlijke cultuur, maar ook zonder Nederlandse cultuur.

 

Doelstelling

Dit project wil bijdragen aan een positieve academisch, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van deze kwetsbare kinderen. Het project staat voor het ontwikkelen van een positieve zelfbeeld bij de kinderen en het bevorderen van zelfvertrouwen

 

Centraal staan deze armoede wordt bestreden, dat ten minste per huishouden er een goede werken laptop is in hun bezit/aanwezig. De stichting wil iedere kind van  een groep van 32 kinderen een laptop overhandigen. Een eind maken aan de stress die hieruit voort komt .