Stichting Psycho-social weak support
/

kleine stichting voor het goede doel

 


Psychosociale problemen in Nederland

Veel immigranten kinderen groeien op zonder vader. Ze worden grootgebracht door moeders die vaak werk en opvoeding moeten combineren. Veel kinderen nemen onvoldoende deel aan vrijetijds- en/ of buitenschoolse activiteiten omdat er geen tijd en/of geld voor is. Hierdoor dreigen zij in een sociaal isolement te raken.

Veel onderzoeken naar kinderen met ouders van immigranten afkomst laten een gebrek aan zelfvertrouwen zien en een extreem laag zelfbeeld. Mede daardoor is de uitval bij deze doelgroep groot.

Rondvaart Spido Rotterdam 2020

Psychosociale problemen in  Kameroen    

Kameroen is net als de rest van ‘Derde Wereld’ landen een land in ontwikkeling. Hierdoor zijn kinderen, jeugdigen  met psychosociale problemen extra kwetsbaar. Het is de doelgroep met psychosociale problemen die de meeste problemen heeft op alle leefgebieden; Financiën, inkomen, werk, huisvesting, gezondheid, sociale relaties, opleiding. Ongekend armoede is een groot probleem bij deze doelgroep, waar ook helaas veel kinderen deel van uitmaken.

Mensen met psychische problemen worden ervaren als extra last door hun families.

Hierdoor  worden 8 van de 10 mensen met psychische problemen niet met liefde behandeld. Ze krijgen een beetje eten, net genoeg om niet dood te gaan. Onder voeding is een grote probleem bij deze doelgroep. Om maar te zwijgen van kleding en gezondheidskosten. De meeste mensen met psychische problemen hebben een paar kleding. Een goede stuk die gebruikt wordt voor de zondag. Er zijn geen schoenen. Als ze ziek worden, dat is pech. De families die zelf al vaak kampen met financieel problemen, doen niet veel moeite om de medisch kosten te betalen. Met de dood als gevolg.  

Doelgroep:

Kwetsbare kinderen in Nederland, jeugd  met psychosociale problemen. Psychosociale kwetsbaarheid leidt tot veel sociale problemen onder kinderen en de jeugd; kinderen prostitutie, analfabetisme onder kinderen, criminaliteit, lid worden van een criminele bende , dakloosheid of vroegtijdig overlijden.

Psychosociale problemen onder volwassenen leiden tot analfabetisme, criminaliteit, de exodus naar Europa, dakloosheid of een korte levensverwachting . Volgens de WHO is de normale levens verwachting in Kameroen 47 jaar .  Onder mensen met psychische problemen  die dus extra kwetsbaar zijn, is de levensverwachting nog lager  dan  47 jaar.

Actie punten anno 2017/18

•  Vrijwilligers werven voor het begeleiden van de activiteiten

•  Project Happy Youth starten, Rotterdam

•  Project Social club starten, Rotterdam

•  Een jeugd centrum in Kameroen starten

•  Een biologische boerderij in Kameroen

• Culturele activiteiten in Rotterdam,  Nederland