Stichting Psycho-social weak support
/

kleine stichting voor het goede doel

 

Over ons 

Bestuur   

Voorzitter: Mw. Ojong Tanyi

Bachelor Verpleegkunde HBO-V, Hogeschool Rotterdam. Afgestudeerde    in 1997.

In 2015/16 Bachelor-na-Bachelor in Sociale Gezondheidszorg gestudeerd  in Universiteit KU Leuven in België.

Momenteel werkzaam als GGZ Verpleegkundige bij Antes zorgroep Rotterdam/Parnassia zorggroep specialisten in verslaving psychiatrie en psychiatrische stoornissen.

Ook actieve als vrijwilliger leidinggevende bij de Afrikanen kerk groep binnen de katholiek kerk in Rotterdam. 

Ik was werkzaam bij CVD Rotterdam als trajectbegeleider van daklozen van december 2015 – mei 2016.  Daarvoor was ik werkzaam als vrijwilliger gastvrouw bij Leliezorggroep in Rotterdam 2013-2015. Daarvoor werkzaam als wijkverpleegkundige bij Stichting Thuiszorg Rotterdam van jan 1999-2013. Daarvoor gewerkt in Dijkzigt ziekenhuis Rotterdam (Erasmus MC )januari 1996 tot april 1997. Daarna  werkzaam geweest in Schieland Ziekenhuis Schiedam (tegenwoordig Vlietland Ziekenhuis) jan 1998-jan 1999.  Ook gewerkt als vaste oproep weekenden in Daniel Den Hoed Kliniek Rotterdam van januari 1998 - april 1999.


Penning meester

Mw.  Eugenie Mbi Eyong

Vrijwilliger begeleider bij Stichting Humanitas de Leeuwenhoek Rotterdam

Secretaresse

Mw. Opoka Elizabeth

Gastvrouw bij buurthuis/vraagwijzer Charlois Rotterdam. 

Samenwerking partners

Stichting psycho-social weak support werkt samen met lokale gemeenten , kerken en lokale stichtingen.   Via projecten,  kinderen, jeugd en gezinnen helpen . Alle werkzaamheden en begeleiding worden gedaan op vrijwilliger basis.

Doelstelling

Stichting psycho-social weak support is een kleine stichting opgericht door een groep Nederlanders van Kameroense komaf. Samen met autochtone  Nederlanders die een verschil in de levens van kwetsbare kinderen willen maken, het doel van deze stichting is een positieve zelfbeeld helpen ontwikkelen in kwetsbare kinderen Rotterdam, in Nederland . Ook beogen in het toekomst kwetsbare kinderen in Kameroen te kunnen helpen op gebied van school en voedsel. We werken op een persoonsgerichte en oplossingsgerichte manier. Stichting psycho-social weak support wil  hulp bieden  op een integratieve  en duurzame manier die aansluit op de behoeften van kinderen die hulp krijgen. 

Stichting psycho-social weak support werkt met vrijwilligers.

Motivatie

Veel  kinderen van immigranten groeien op zonder vader. Ze worden grootgebracht door moeders die vaak werk en opvoeding moeten combineren. Veel kinderen nemen onvoldoende deel aan recreatie en/ of buitenschoolse activiteiten omdat er geen tijd en/of geld voor is. Hierdoor dreigen zij in een sociaal isolement te raken.

Veel onderzoeken naar kinderen met ouders van immigranten afkomst laten een gebrek aan zelfvertrouwen zien en een extreem laag zelfbeeld. Mede daardoor is de uitval bij deze doelgroep groot.


Dit stichting wil bijdragen aan een positieve geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van deze kwetsbare kinderen. Het project "Happy Youth Rotterdam" staat voor het ontwikkelen van een positieve zelfbeeld bij de kinderen en het bevorderen van zelfvertrouwen van kwetsbare kinderen in Rotterdam.

Centraal staan dans en muziek en dans als kenmerkende, verbindende elementen in alle  cultuur. De stichting wil op een methodische manier deze kwetsbare kinderen samenbrengen , onder deskundige leiding, aan de hand van dans, spel en gesprek te werken aan sociale weerbaarheid.

 Wat willen we bereiken?

Stichting psycho-social weak support bekommert zich om de levenssituatie van kwetsbare kinderen met psycho-sociale problemen die ook nog ver onder de armoede grens leven Rotterdam/Nederland en  in het West Afrikaans Kameroen. Voor deze doelgroep willen wij op systematische ,efficiënte , effectieve en duurzame manier hun levensomstandigheden  verbeteren. Het lange termijn doel is dat de geholpen mensen op den duur onafhankelijk worden van onze steun om een menswaardig leven te kunnen leiden.

De eerste jaren zal eruit bestaan noodhulp te bieden. Daarnaast vinden we het belangrijk om onze projecten in Nederland en Kameroen milieu vriendelijk en op een duurzame  manier.  De zelfredzaamheid van de doelgroep te vergroten en te bevorderen. De activiteiten van Stichting psycho-sociale weak support zouden in het begin  meer van een initiërende en coördinerende rol zijn.  Na ongeveer 5 -10 jaar moeten de activiteiten steeds veranderen  naar een ondersteunende en adviserende rol. Ook zullen we veel tijd en middelen besteden  aan voorlichting en educatie.

Wie zijn wij?

Stichting Psycho-social weak support is een organisatie die gelooft dat iedereen recht  heeft op een menswaardig leven, met participatie, verantwoordelijkheden en sociale inclusie in de samenleving. 

We geloven in het “voorkomen is beter dan genezen”.  Kleine hulp op tijd kan veel en groter problemen voorkomen bij de individu en uiteindelijk voor de samenleving en maatschappij.